YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  _______ do you go to school? – On foot.

  • A. What
  • B. How
  • C. When
  • D. Which

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ nghi vấn

  Giải thích:

  A. What: Cái gì

  B. How: Như thế nào

  C. When: Khi nào

  D. Which: Cái gì (ngụ ý lựa chọn)

  Tạm dịch: Bạn đến trường như thế nào? – Tôi đi bộ.

  Đáp án B.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426415

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON