YOMEDIA
ZUNIA12
 • Choose the suitable response for each situation below

  Câu hỏi:

  Mark and Tom am reading books in the library.

  Mark: Can you help me with something?

  Tom: __________

  • A. Of course not.
  • B. Let’s me tell it later.
  • C. Sure. How may I help you?
  • D. How about reading books.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

  Giải thích:

  Mark và Tom đang đọc sách trong thư viện.

  Mark: Bạn có thể giúp tôi một việc được không?

  Tom: __________

  A. Tất nhiên là không.

  B. Để tôi kể sau nhé.

  C. Chắc chắn. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

  D. Làm thế nào về việc đọc sách.

  Các phản hồi A, B, D không phù hợp với ngữ cảnh.

  Đáp án C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 426451

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF