YOMEDIA
ZUNIA12
 • Choose the correct answer for each question

  Câu hỏi:

  I  ________ at school at the weekend.

  • A. is
  • B. am
  • C. are
  • D. be

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

  Giải thích:

  Động từ “to be” chia theo chủ ngữ ở thì hiện tại đơn:

  - I + am

  - He/She/It + is

  - You/We/ They + are

  Tạm dịch: Tôi ở trường vào cuối tuần.

  Đáp án B.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426401

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON