YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Is there ______ university here your new house?

  • A. any
  • B. an
  • C. a
  • D. the

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Từ định lượng

  Giải thích:

  A. any: bất kỳ (dùng trong câu phủ định, nghi vấn)

  B. an: một

  C. a: một

  D. the: mạo từ xác định

  Tạm dịch: Có trường đại học nào gần nhà mới của bạn không?

  Đáp án A.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 426430

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF