YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Find a mistake: He is such a Math genius. He is the goodest student in my class.

  • A. such
  • B. the
  • C. goodest
  • D. in

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  Tính từ so sánh hơn, so sánh nhất của “good”: good – better – the best

  Sửa: the goodest => the best

  Tạm dịch: Cậu ấy quả là một thiên tài Toán học. Cậu ấy là học sinh giỏi nhất trong lớp của tôi.

  Đáp án C.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426446

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON