YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Find a mistake: How about giving him a presents on his 20th birthday.

  • A. How
  • B. giving
  • C. presents
  • D. on

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  a + N(số ít): một

  Sửa: presents => present

  Tạm dịch: Hay là tặng anh ấy một món quà vào ngày anh ấy tròn 20 tuổi nhỉ?

  Đáp án C.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426445

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON