YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Which statement is NOT true according to the passage?

  • A. Most people in Tokyo travel to work by train.
  • B. It is very difficult to go around in Tokyo.
  • C. When Japanese people are on traffic jams, they are not polite.
  • D. Trains in Tokyo are very good - they always leave and arrive on time.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Câu nào KHÔNG đúng theo đoạn văn?

  A. Hầu hết mọi người ở Tokyo đi làm bằng tàu hỏa.

  B. Rất khó đi lại ở Tokyo.

  C. Người Nhật khi tắc đường sẽ không lịch sự.

  D. Xe lửa ở Tokyo rất tốt - chúng luôn khởi hành và đến đúng giờ.

  Thông tin: People are very polite even when they often spend a long time on traffic jams.

  Tạm dịch: Mọi người rất lịch sự ngay cả khi họ thường xuyên phải trải qua một khoảng thời gian dài vì tắc đường.

  Đáp án C.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426441

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON