YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Alex always wears jeans but today he ________ a formal suit.

  • A. wears
  • B. to wearing
  • C. is wearing
  • D. wear

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn

  Giải thích:

  Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra ở thời điểm nói hoặc xung quanh thời điểm nói.

  Công thức: S + am/is/are + Ving.

  Tạm dịch: Alex luôn mặc quần bò nhưng hôm nay anh ấy mặc một bộ vest rất lịch sự.

  Đáp án C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 426405

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF