YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  A camel can _____ up to 6  months without drinking water.

  • A. survive
  • B. survived
  • C. be survived
  • D. surviving

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

  Giải thích: can + V(nguyên thể): có thể làm gì

  Tạm dịch: Một con lạc đà có thể sống trong 6 tháng mà không cần uống nước.

  Đáp án A.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426410

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON