YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  How can you _______ “Hello” in Chinese?

  • A. say
  • B. spell
  • C. talk
  • D. speak

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. say (v): nói

  B. spell (v): đánh vần

  C. talk about: nói chuyện về, kể về

  D. speak (v): nói chuyện

  Tạm dịch: Làm thế nào bạn có thể nói "Xin chào" bằng tiếng Trung?

  Đáp án A.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426432

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON