YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  ________ trees and flowers are there in your garden?

  • A. How much
  • B. How many
  • C. How fast
  • D. How a lot

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ nghi vấn

  Giải thích:

  A. How much + N(không đếm): Có bao nhiêu

  B. How many + N(đếm được, số nhiều): Có bao nhiêu

  C. How fast: Nhanh như thế nào

  D. How a lot: cụm từ không có nghĩa

  Tạm dịch: Có bao nhiêu cây và hoa trong vườn của bạn?

  Đáp án B.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426403

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON