YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  (39) _________

  • A. my
  • B. your
  • C. our
  • D. their

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. my: của tôi

  B. your: của bạn, của các bạn

  C. our: của chúng ta

  D. their: của họ

  It changes (39) my feeling and puts me in a good mood.

  Tạm dịch: Nó thay đổi cảm xúc của tôi và mang lại cho tôi một tâm trạng tốt.

  Đáp án A.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426480

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON