YOMEDIA
ZUNIA12
 • Choose the correct answer to complete the following passage

  (36) _______ would life be like without music? I wonder how music started. It is an important part of every culture (37) ______ Earth. Some people think our (38) _______ in music starts before we were born. Music is an essential part of my day. It changes (39) ________ feeling and puts me in a good mood. There’s nothing (40) _______ to do on a train or bus than put on my headphones. I like all kinds of music, from classical and opera to jazz, rock and world music.

  Câu hỏi:

  (36) _________

  • A. What
  • B. How
  • C. Which
  • D. Why

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Từ nghi vấn

  Giải thích:

  A. What: Cái gì

  B. How: Như thế nào

  C. Which: Cái gì (ngụ ý lựa chọn)

  D. Why: Tại sao

  (36) What would life be like without music?

  Tạm dịch: Cuộc sống sẽ ra sao nếu không có âm nhạc?

  Đáp án A.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 426469

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON