YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

  • A. 18,38 gam
  • B. 18,24 gam
  • C. 16,68 gam
  • D. 17,80 gam
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi công thức chung của chất béo là (RCOO)3C3H5

  (RCOO)3C3H5+3NaOH→3RCOONa+C3H5 (OH)3

  0,02                      0,06           0,06               0,02

  → \({n_{{C_3}{H_5}{{\left( {OH} \right)}_3}}} = \frac{{{\rm{ }}1}}{3}{\rm{ }}{n_{NaOH}}{\rm{ }} = {\rm{ }}0,02{\rm{ }}mol.\) 

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

  \({m_{Este}}{\rm{ }} + {\rm{ }}{m_{NaOH}}{\rm{ }} = {\rm{ }}{m_{x\`a {\rm{ }}ph\`o ng}}{\rm{ }} + {\rm{ }}{m_{{C_3}{H_5}{{\left( {OH} \right)}_3}}} \to \) \({m_{x\`a {\rm{ }}ph\`o ng}} = 17,24 + 0,06.40 - 0,02.92{\rm{ }} = 17,8g\) 

  VDOC

Mã câu hỏi: 25893

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)