ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là:

  • A. C2H5COOH và C2H5COOCH3
  • B. CH3COOH và CH3COOC2H5
  • C. HCOOH và HCOOC3H7.
  • D. HCOOH và HCOOC2H5
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vùa đủ với dung dịch KOH thu được một muối và một ancol nên X có thể gồm :

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  RCOOR{\rm{ }}\prime \\
  RCOOH
  \end{array} \right.\) hoặc \(\left\{ \begin{array}{l}
  R{\rm{ }}\prime OH\\
  RCOOR'
  \end{array} \right.\)hoặc \(\left\{ \begin{array}{l}
  RCOOH\\
  R'OH
  \end{array} \right.(R' \ne H)\)

  Ta có : nKOH = 0,04mol > nancol = 0,015mol

  Đến đây, nhìn vào 4 đáp án ta thấy X phải là RCOOR’ và RCOOH

  ⟹ \({n_{RCOOR{\rm{ }}\prime }}{\rm{ }} = {\rm{ }}{n_{ancol}}{\rm{ }} = {\rm{ }}0,015{\rm{ }}v\`a {\rm{ }}{n_{RCOOH}}{\rm{ }} = {\rm{ }}0,04{\rm{ }} - {\rm{ }}0,015{\rm{ }} = {\rm{ }}0,025mol\) 

  Đặt công thức của hai chất trong X là CnH2nO2 và CmH2mO2 (n<m)

  \(\Rightarrow {n_{{C_n}{H_{2n}}{O_2}}} = {\rm{ }}0,025mol;{\rm{ }}{n_{{C_m}{H_{2m}}{O_2}}} = {\rm{ }}0,015mol \Rightarrow \sum {n_{{H_2}O}}{\rm{ }} = \sum {n_{C{O_2}}} = {\rm{ }}0,025n{\rm{ }} + {\rm{ }}0,015m\) 

  Có ∶ \({m_{b\`i nh{\rm{ }}tng}}{\rm{ }} = {\rm{ }}{m_{C{O_2}}} + {\rm{ }}{m_{{H_2}O}}{\rm{ }} = (0,025n{\rm{ }} + 0,015m).(44 + {\rm{ }}18){\rm{ }} = {\rm{ }}6,82 \Leftrightarrow 22{\rm{ }} = {\rm{ }}5n{\rm{ }} + {\rm{ }}3m \Leftrightarrow n{\rm{ }} = {\rm{ }}2{\rm{ }}v\`a {\rm{ }}m{\rm{ }} = {\rm{ }}4\)

   Vậy X gồm CH3COOH và CH3COOC2H5

  Chú ý : Khi cho hỗn hợp CO2 và H2O vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 thì khối lượng bình tăng chính là khối lượng CO2 và H2O thêm vào. Còn khối lượng dung dịch thay đổi là do khối lượng kết tủa CaCO3 trừ đi tổng khối lượng CO2 và H2O thêm vào.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 25929

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1