ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

  • A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng)
  • B. H2 (xúc tác Ni, đun nóng).
  • C. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường)
  • D. Dung dịch NaOH (đun nóng).
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  trước hết chúng ta phải biết được CT của triolein là (C17H33COO)3C3H5 .

  Nó có đầy đủ tính chất của 1 este không no, đa chức.

  A. Đúng vì este có phản ứng thủy phân.

  B. Đúng vì este không no có phản ứng với H2, xúc tác Ni.

  C. Sai vì este không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

  D. Đúng vì este có tác dụng với NaOH

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 25922

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1