AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phản ứng hết với dung dịch NaOH (dư), đun nóng. Khối lượng muối CH3COONa thu được là:

  • A. 12,3 gam.
  • B. 16,4 gam
  • C. 4,1 gam
  • D. 8,2 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \({n_{C{H_3}COONa}}{\rm{ }} = {\rm{ }}{n_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = {\rm{ }}8,8/88{\rm{ }} = {\rm{ }}0,1{\rm{ }} \to {\rm{ }}{m_{C{H_3}COONa}}{\rm{ }} = {\rm{ }}0,1.82{\rm{ }} = {\rm{ }}8,2g\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA