ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic (o-CH3COO-C6H4COOH) dùng làm thuốc cảm(aspirin).Để phản ứng hoàn toàn với 43,2gam axit axetylsalixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là:

  • A. 0,96
  • B. 0,24
  • C. 0,48
  • D. 0,72
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  CH3COO-C6H4 -COOH+3KOH→CH3COOK+KOC6H4 -COOH+2H2

  \({n_{axit{\rm{ }}axetylsalixylic}}{\rm{ }} = {\rm{ }}\frac{{43,2}}{{180}}{\rm{  }} = {\rm{ }}0,24{\rm{ }} \to {\rm{ }}nKOH{\rm{ }} = {\rm{ }}3.0,24{\rm{ }} = {\rm{ }}0,72{\rm{ }}mol{\rm{ }} \to {\rm{ }}V{\rm{ }} = {\rm{ }}0,72{\rm{ }}l\'i t\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 25911

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1