• Câu hỏi:

  Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic (o-CH3COO-C6H4COOH) dùng làm thuốc cảm(aspirin).Để phản ứng hoàn toàn với 43,2gam axit axetylsalixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là:

  • A. 0,96
  • B. 0,24
  • C. 0,48
  • D. 0,72

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  CH3COO-C6H4 -COOH+3KOH→CH3COOK+KOC6H4 -COOH+2H2

  \({n_{axit{\rm{ }}axetylsalixylic}}{\rm{ }} = {\rm{ }}\frac{{43,2}}{{180}}{\rm{  }} = {\rm{ }}0,24{\rm{ }} \to {\rm{ }}nKOH{\rm{ }} = {\rm{ }}3.0,24{\rm{ }} = {\rm{ }}0,72{\rm{ }}mol{\rm{ }} \to {\rm{ }}V{\rm{ }} = {\rm{ }}0,72{\rm{ }}l\'i t\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC