YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

  \({C_3}{H_4}{O_2} + {\rm{ }}NaOH{\rm{ }} \to X{\rm{ }} + Y{\rm{ }};\;\;\;\;\;X + {\rm{ }}{H_2}S{O_4}lo\~a ng{\rm{ }} \to Z + {\rm{ }}T\) 

  Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là:

  • A. HCHO, CH3CHO.      
  • B. CH3CHO, HCOOH.
  • C. HCOONa, CH3CHO.
  • D. HCHO, HCOOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhìn vào đáp án ta thấy khi thủy phân C3H4O2 trong NaOH thu được X,Y mà Y trong đáp án không có nước, vậy X ở đây chỉ có thể là este.

  Vì C3H4O2 có 1 liên kết π trong mạch Cacbon, mà ở đáp án Y chỉ là muối hoặc anđehit vậy este phải có dạng HCOOCH = CH2

  HCOOCH = CH2 + NaOH → HCOONa + CH3CHO + H2O

  Vì X tác dụng được với H2SO4 nên X là HCOONa.

  2HCOONa + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCOOH (Z)

  Vậy Y, Z lần lượt là CH3CHO,HCOOH 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 25932

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA