RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ chuyển hoá:

  Tên gọi của Y là:

  • A. propan-1,3-điol
  • B. glixerol
  • C. propan-1,2-điol
  • D. propan-2-ol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  PTHH: C3H6 + Br2 → C3H6Br2 (X)

  C3H6Br2 +2NaOH → C3H6 (OH)2 (Y) + 2NaBr

  C3H6 (OH)2 + CuO → to   CH2 (CHO)2 (Z) + Cu+ H2O

  CH2 (CHO)2 + O2 → xt   CH2 (COOH)2 (T)

  CH2 (COOH)2+2CH3OH → xt,to    CH2 (COOCH3 )2+2H2O (E)

  Từ đấy ta có thể suy ra được C3H6 ở đây là xicloankan nên khi cộng Brom thì chỉ cộng mở vòng ở C1 và C3 nên Y là propan-1,3-điol

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>