RANDOM
 • Câu hỏi:

  Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là:

  • A. CH3COO-CH=CH2.   
  • B. CH2CH-COO-CH3.           
  • C. HCOO-C(CH3)=CH2.
  • D. HCOO-CH=CH-CH3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi thủy phân este có công thức phân tử là C4H6O2 nên trong mạch Cacbon có 1 liên kết π. Khi thủy phân trong môi trường axit thu được axetanđehit có công thức là CH3CHO nên công thức của este là

  CH3COO − CH = CH2

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>