ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Phát biểu không đúng là:

  • A. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O
  • B. Thủy phân (xúc tác H+ ,to ) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit
  • C. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)2
  • D. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+ ,to ) có thể tham gia phản ứng tráng gương
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A. Dung dịch Mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O . Đúng

  B. Sai Vì Thủy phân (xúc tác H+,t0) Saccarozơ thủy phân ra Glucozơ và Fructozơ còn Mantozơ khi thủy phân chỉ cho ra 1 monosaccarit là Glucozơ.

  C. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2. Đúng

  D. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+,t0)  có thể tham gia phản ứng tráng gương. Đúng

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 25907

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1