• Câu hỏi:

  Trong công nghiệp sản xuất ruột phích nước ngưới ta thực hiện phản ứng nào sau đây?

  • A. Cho dd axit fomic phản ứng với dung dịch AgNO3 / NH3
  • B. Cho anđehyt fomic phản ứng với dung dịch AgNO3 / NH3
  • C. Cho axetilen phản ứng với dung dịch AgNO3 / NH3
  • D. Cho dd glucozơ phản ứng với dung dịch AgNO3 / NH3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trước hết các em phải biết được rằng trong công nghiệp sản xuất ruột phích thì sản phẩm sinh ra phải có Ag nên ta loại được đáp án C. Đối với đáp án A,B với phản ứng sản xuất trong công nghiệp ta cần 1 lượng rất lớn chất tham gia nhưng mà axit fomic và anđehit fomic rất khó để điều chế 1 lượng lớn và nó còn rất độc hại nên Glucozơ là lựa chọn đúng. Ta chọn đáp án D. 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC