YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Este hai chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H8O4 và không tham gia phản ứng tráng bạc. X được tạo thành từ ancol Y và axit cacboxyl Z. Y không phản ứng với  Cu(OH)2 ở điều kiện thường; khi đun Y với H2SO4 đặc ở 170°C không tạo ra anken. Nhận xét nào sau đây đúng?

  • A. Trong X có ba nhóm  –CH3
  • B. Chất Z không làm mất màu dung dịch nước brom.
  • C. Chất Y là ancol etylic.
  • D. Phân tử chất Z có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Este 2 chức mạch hở C6H8O4(k = 3) nên X là este không no, hai chức .

   TH1: X tạo bởi 2 ancol đơn chức và 1 axit 2 chức

  Ta có thể phân tích ngược bài toán từ dưới lên, từ Y ta có: Y là ancol khi đun nóng Y với H2SO4 đặc ở 1700C không tạo ra anken nên Y có công thức là CH3OH → loại đáp án C

  Vậy ancol không no thứ 2 là: CH2 = CH −CH2 − OH

  Vậy axit no hai chức phải là (COOH)2 không làm mất màu dung dịch Brom. chọn đáp án B

  Vậy CT của X là CH2 = CH − CH2 − OOC − COOCH3

  TH2: X tạo bởi 1 ancol 2 chức và 2 axit đơn chức

  Nếu X tạo bởi ancol hai chức (Y) và hai axit đơn chức.

  + Y không phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường => \(n \ge 3\)

  Nếu n =3, công thức phân tử C3H6(OH)2 (ancol no, hai chức), hai axit HCOOH và CH3COOH (axit no, đơn chức). Không phù hợp vì este có phản ứng tráng gương và thừa 2 nguyên tử H. Nếu n = 4, Công thức phân tử C4H6(OH)2 (ancol không no, hai chức), axit HCOOH (axit no, đơn chức). Không phù hợp vì este có phản ứng tráng gương 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 25902

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA