• Câu hỏi:

  Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

  • A. thủy phân
  • B. tráng gương
  • C. trùng ngưng
  • D. hoà tan Cu(OH)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ và mantozơ đều có phản ứng thủy phân.

  B. Sai vì tinh bột và saccarozơ không tham gia phản ứng tráng gương.

  C. Sai

  D. Sai vì tinh bột không hòa tan Cu(OH)2

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC