• Câu hỏi:

  Hỗn hợp hai chất hữu cơ tác dụng với dung dịch NaOH thu được hai muối của hai axit đơn chức và một rượu. Hai chất hữu cơ đó là:

  (1) X, Y là hai este của cùng một rượu.                  (2) X, Y là hai este của cùng một axit.

  (3) X, Y là một este và một axit.                             (4) X, Y là một este và một rượu.

  Những câu đúng là

  • A. (1), (2).
  • B. (2), (3).
  • C. (3), (4).
  • D. (1), (3).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phân tích: Hỗn hợp hai chất hữu cơ khi tác dụng với NaOH thu được hai muối của hai axit đơn chức và chỉ thu được 1 rượu vậy hai chất đó phải là este và hai este đó của cùng 1 rượu. → (1) đúng. Hoặc là 1 trong hai chất đó à 1 este và 1 axit có gốc axit khác nhau → (3) đúng.

  Vậy đáp án là (1) và (3).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC