YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng và một este hai chức tạo bởi T và hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn agam X, thu được 8,36gam CO2. Mặt khác đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml dung dịch HCl 1M để trung hoà lượng NaOH dư, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam muối khan và 0,05 mol hỗn hợp hai ancol có phân tử khối trung bình nhỏ hơn 46. Giá trị của m là:

  • A. 7,09
  • B. 5,92
  • C. 6,53
  • D. 5,36

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi số mol axit, 2 ancol và este 2 chức là a,b,c mol. 

  \({n_{NaOH{\rm{ }}b}}{\rm{ }} = {\rm{ }}0,1{\rm{ }}mol.{\rm{ }}{n_{NaOH{\rm{ }}du}}{\rm{ }} = {\rm{ }}{n_{HCl}}{\rm{ }} = {\rm{ }}0,02{\rm{ }} \to {\rm{ }}{n_{NaOH{\rm{ }}pu}}{\rm{ }} = {\rm{ }}0,08{\rm{ }} = {\rm{ }}2a{\rm{ }} + {\rm{ }}2c{\rm{ }}\left( 1 \right)\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 25897

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA