ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mệnh đề không đúng là:

  • A. CH3CH2COOCH=CH2  tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối
  • B. CH3CH2COOCH=CH2có thể trùng hợp tạo polime
  • C. CH3CH2COOCH=CH2  tác dụng được với dung dịch Br2
  • D. CH3CH2COOCH=CH2  cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A. Đúng vì CH3CH2COOCH=CH2+NaOH→CH3CH2COONa+CH3CHO+H2O

  B. Đúng

  C. Đúng vì đây là este không no nên có thể tác dụng được với dung dịch Brom.

  D. Sai vì CH3CH2COOCH = CH2 có nối đôi ở gốc rượu còn CH2 = CHCOOCH3 có nối đôi ở gốc axit nên chúng không thể là đồng đẳng của nhau.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 25926

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1