YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:

  • A. Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic.
  • B. Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic                  
  • C. Glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ
  • D. Fructozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các chất tham gia phản ứng tráng bạc là sau phản ứng sản phẩm sinh ra có Ag.

  A. Đúng

  B. Sai vì Glixerol không tham gia phản ứng tráng bạc.

  C. Sai vì Saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

  D. Sai vì Glixerol không tham gia phản ứng tráng bạc. 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 25942

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA