• Câu hỏi:

  Poli(metyl metacrylat) được tạo thành từ monome tương ứng là

  • A. CH2=CH-COOCH3   
  • B. CH=C(CH3)- COOCH2CH3
  • C. CH3COO-CH=CH2
  • D. CH2=C(CH3)-COOCH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Poli(metyl metacrylat ) được tạo thành từ monome tương ứng là CH2 = C(CH3 )− COOCH3

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC