YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Poli(metyl metacrylat) được tạo thành từ monome tương ứng là

  • A. CH2=CH-COOCH3   
  • B. CH=C(CH3)- COOCH2CH3
  • C. CH3COO-CH=CH2
  • D. CH2=C(CH3)-COOCH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Poli(metyl metacrylat ) được tạo thành từ monome tương ứng là CH2 = C(CH3 )− COOCH3

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 25933

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA