ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thuỷ phân hỗn hợp gồm 0,02 mol saccarozơ và 0,01 mol mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu được là.:

  • A. 0,095 mol
  • B. 0,090 mol.
  • C. 0,12 mol.
  • D. 0,06 mol.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vậy sau phản ứng thủy phân dung dịch X gồm: Glucozơ: 0,03; Fructozơ: 0,015; Saccarozơ: 0,005; nmantozơ: 0,0025

  Khi X tham gia phản ứng tráng bạc chỉ có Glucozơ, Fructozơ và Mantozơ phản ứng tạo 2Ag

  Vậy số mol Ag là: \(0,03.2 + 0,015.2 + 0,0025.2 = 0,095{\rm{ }}mol\) 

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 25891

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1