ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chất X có công thức phân tử C H O , là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

  • A. HCOOC2H5
  • B. CH3COOCH3
  • C. HO-C2H4-CHO
  • D. C2H5COOH
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chất X có công thức phân tử là C3H6O2 là este của axit axetic nên có dạng CH3COOCH3

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 25943

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1