YOMEDIA

Unit 3 Lớp 12: Ways of Socialising - Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary

Tóm tắt bài giảng, sửa bài tập SGK và cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập và chuẩn bị bài Unit 3 Ways of Socialising Tiếng Anh Lớp 12 phần Reading, Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary cho các em học sinh lớp 12. Hệ thống hỏi đáp theo chủ đề về Phương thức giao tiếp xã hội giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng.

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF