Tiếng Anh Lớp 12 Unit 3: Ways of Socialising - Phương thức giao tiếp xã hội

 • Unit 3: Ways of Socialising - Reading

  Unit 3: Ways of Socialising - Reading
  Bài học Unit 3 Lớp 12 Ways of Socialising phần Reading xoay quanh nội dung về các cách giao tiếp trong cuộc sống, qua đó giúp các em học hỏi những kinh nghiệm giao tiếp hàng ngày. Thêm vào đó, nội dung bài học tập trung giúp các em kỹ năng đọc lấy thông tin khái quát và thông tin chi tiết cho vấn đề cần tìm hiểu.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 3: Ways of Socialising - Speaking

  Unit 3: Ways of Socialising - Speaking
  Bài học Unit 3 Lớp 12 Ways of Socialising phần Speaking cung cấp cách thể hiện và đáp lại lời khen ngợi trong một vài tình huống, đây là một trong những thói quen ứng xử lịch sự trong văn hóa giao tiếp hàng ngày.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 3: Ways of Socialising - Listening

  Unit 3: Ways of Socialising - Listening
  Bài học Unit 3 Lớp 12 Ways of Socialising phần Listening luyện cho các em kỹ năng truyền đạt lại thông tin sau khi nghe bằng phương pháp nghe lấy thông tin khái quát và thông tin chi tiết.

  Xem chi tiết

 • Unit 3: Ways of Socialising - Writing

  Unit 3: Ways of Socialising - Writing
  Bài học Unit 3 Lớp 12 Ways of Socialising phần Writing giúp các em viết câu bằng kỹ năng xây dựng câu dựa vào từ có sẵn. Bên cạnh đó rèn luyện cách hoàn thành một đoạn văn đơn giản dựa vào việc sắp xếp lại những câu có sẵn. Như vậy, trong này sẽ hướng dẫn các em từ kỹ năng tạo câu đến các bước sắp xếp câu để có đoạn văn hoàn chỉnh.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 3: Ways of Socialising - Language Focus

  Unit 3: Ways of Socialising - Language Focus
  Bài học Unit 3 Lớp 12 Ways of Socialising phần Language Focus giúp các em luyện nhấn trọng âm với những từ có 2 âm tiết. Trong phần ngữ pháp giúp các em ghi nhớ cách chuyển đổi câu gián tiếp cùng với những ví dụ minh họa đơn giản.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Unit 3: Ways of Socialising - Vocabulary

  Unit 3: Ways of Socialising - Vocabulary
  Bài học Unit 3 Lớp 12 Ways of Socialising phần Vocabulary cung cấp hệ thống từ vựng của toàn bộ unit 3 theo từng phần Reading, Speaking, Listening, Writing và Language Focus. Qua đó, hỗ trợ các em trong việc tra cứu và ghi nhớ từ dễ dàng và nhanh chóng.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Test Yourself A Unit 1-3 English 12

  Test Yourself A Unit 1-3 English 12
  Bài học Test Yourself A Unit 3 lớp 12 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp từ bài 1 đến bài 3 thông qua các bài tập ở các kỹ năng: Listening, Reading, Grammar & Writing.

  30 trắc nghiệm

  Xem chi tiết