AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong 1 chu trình làm việc của động cơ 4 kì, pittông lên xuống tổng cộng: 

  • A. 3 lần                              
  • B.  1 lần            
  • C.  4 lần            
  • D. 2 lần. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>