YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Epoxi là 

  • A. Vật liệu compozit     
  • B. nhựa nhiệt cứng   
  • C. Vật liệu vô cơ        
  • D.  Nhựa nhiệt dẻo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>