AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi gia công áp lực thì khối lượng và thành phần vật liệu: 

  • A. Thay đổi liên tục.       
  • B. Không thay đổi   
  • C. Giảm xuống             
  • D. Tăng lên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>