AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại hệ thống khởi động nào không có : 

  • A. Khởi động bằng tay.       
  • B. Khởi động bằng sức nước.
  • C. Khởi động bằng động cơ điện.                     
  • D. Khởi động bằng động cơ phụ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA