AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chi tiêt nào không thuộc cơ cấu phối khí: 

  • A. Trục cam                
  • B. Buji           
  • C. Con đội.          
  • D. Đũa đẩy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>