AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng nhất: Hàn là: 

  • A. Ghép kim loại với nhau  
  • B.  Làm kim loại nóng chảy.
  • C. Rót kim loại lỏng vào khuôn               
  • D.  Làm biến dạng vật liệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>