AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu nào không phải là nhiệm vụ của cơ cấu phối khí: 

  • A. Thải sạch khí thải ra ngoài.               
  • B. Nén nhiên liệu trong xilanh.
  • C. Đóng mở cửa khí đúng lúc.                       
  • D. Nạp đầy nhiên liệu vào xilanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>