AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chi tiết nào không có ở động cơ 2 kì: 

  • A. Trục khuỷu.          
  • B.  Xilanh        
  • C. Xupap                   
  • D. Pittông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>