AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoà khí ở động cơ xăng không tự cháy được do : 

  • A. Thể tích công tác lớn      
  • B.  Tỉ số nén cao         
  • C. Áp suất và nhiệt độ cao  
  • D. Tỉ số nén thấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>