AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để tăng tốc độ làm mát nước trong HTLM bằng nước tuần hoàn cưỡng bức, ta dùng chi tiết nào? 

  • A. Quạt gió.           
  • B. Két nước.   
  • C. Van hằng nhiệt.          
  • D. Bơm nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>