AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là chi tiết của động cơ xăng: 

  • A. Thanh truyền           
  • B. Pittông.   
  • C.  Xupap            
  • D. Bơm cao áp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>