AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để tăng tốc độ làm mát nước trong HTLM bằng nước tuần hoàn cưỡng bức, ta dùng chi tiết nào? 

  • A. Van hằng nhiệt.       
  • B. Bơm nước.        
  • C.  Két nước.                
  • D. Quạt gió.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA