AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng nhất: Hàn là: 

  • A. Làm biến dạng vật liệu            
  • B. Ghép kim loại với nhau
  • C. Làm kim loại nóng chảy.            
  • D. Rót kim loại lỏng vào khuôn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA