AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chuyển động tịnh tiến của pittông được chuyển thành chuyển động quay tròn của trục khuỷu ở kỳ nào của chu trình? 

  • A. Cháy-dãn nở.         
  • B. Nạp.               
  • C. Nén.              
  • D.  Thải.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>