AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chi tiết nào không phải là của hệ thống làm mát : 

  • A. Bơm nước.   
  • B. Két nước    
  • C. Van hằng nhiệt   
  • D.  Van khống chế dầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>