AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chi tiết nào không phải là của hệ thống bôi trơn : 

  • A. Van an toàn             
  • B. Bơm dầu        
  • C.  Bầu lọc dầu.            
  • D. Quạt gió 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>