AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tỉ số nén của động cơ là tỉ số: 

  • A. Giữa thể tích công tác và thể tích toàn phần    
  • B. Giữa thể tích buồng cháy và thể tích công tác.
  • C. Giữa thể tích toàn phần và thể tích buồng cháy.   
  • D.  Giữa thể tích buồng cháy và thể tích toàn phần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>